Kundinformation om GDPR –
General Data Protection Regulation

Som kund hos Höganäshuset AB har du rätt att veta vilka personuppgifter som sparas, i vilket syfte och hur länge uppgifterna sparas m m.

Höganäshuset AB följer GDPR och nedan följer den information som du som kund har rätt till.

 

1. Personuppgiftsansvarig organisation:
Höganäshuset AB
Harpsundsvägen 211
124 59 Bandhagen
08-556 212 80
info@hoganashuset.se

 

De uppgifter vi som företag kan komma att spara om er som kund innefattar företagsnamn, namn, postadress, leveransadress, telefonnummer, e-postadress,
organisationsnummer samt kreditinformation. De uppgifter som beskrivs ovan och som enskilt eller gemensamt kan identifiera dig som person betraktas som personuppgifter och behandlingen av dessa omfattas av GDPR.

 

Uppgifterna inhämtas från den registrerade själv genom samtycke för att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser mot er som kund i form av t ex leverans,
garantiåtagande eller särskilt priserbjudande genom pris avtal eller offert. Inga andra uppgifter än de som behövs för att fullfölja vårt åtagande sparas.

 

Du kan komma att få marknadsinformation och/eller reklam med innehåll kopplat till er verksamhet. Du kan när som helst kontakta oss om du inte önskar den typen av information.

 

Vi garanterar att personuppgifterna inte lämnas ut utanför vår organisation, annat än till personuppgiftsbiträde(n) som hanterar vår drift och datasäkerhet.
Detta regleras genom biträdesavtal.

 

Uppgifterna lämnas heller inte heller till tredje land eller internationell organisation.